хартия

Автоматична линия за рязане на предваритено формована хартия

Линията дава възможност за нарязване по предварително зададени размер и ъгъл на формована хартия с плътност до 1,2 гр/см3.