Спояване

Автоматична машина за запояване и асемблиране на кондензаторни комплекти

- Запояване на проводници с диаметър до 10мм
- Формоване на проводници
- Сглобяване и монтаж на кондензаторни тела
- Произвежда до 3 продукта едновременно
- Автономна работа, без зареждане, до 2 часа
- Работи с магазини за 7 материала
- Възможност за програмиране на n брой продукти