Визуален контрол

Автоматична система за визуален контрол на качество.

Автоматичната система за визуален контрол на качеството дава възможност за сравняване на изходящите детайли с предварително зададен еталон. Негодната продукция се отделя за последваща обработка.