Fork
Ноем. 20, 2019

Възможности на мобилното измерване на тегло №2 Намаляване на разходите

Да. Мобилното измерване на тегло предоставя и възможност за значително намаляване на разходите. Как работи?

Нека си припомним модела на промяна в организацията на товаро-разтоварните и логистични дейности при преминаването от подови везни към мобилно измерване.

Ясно се вижда намаляване на необходимия брой маневри за една операция, както и отпадане на времето и маневрите за измерване на стационарна везна. Ако трябва да илюстрирам промяната визуално, то тя би изглеждала така:

Намаляването на броя необходими движения, както и премахването на времето за изчакване при мобилното измерване генерира значителни спестявания. Анализът на математическия модел на процеса сочи, че при 100 измервания на ден, разстояние склад-везна-рампа 150м и работа с газокар, мобилното измерване спестява над 700 работни часа на година и 1600 литра гориво. Мисля, че всеки от нас би могъл лесно да превърне тези цифри във финансови спестявания, като приложи реална цена за труд и гориво.