ретро

Възможност за сканиране от големи дистанции с ретро-отражателни етикети

Ретроотражателните етикети дават възможност за сканиране от разстояния до приблизително 14 метра.