default

Девин ЕАД

С настоящата референция искам да изразя своята удовлетворенсот от сътрудничеството си с фирма Гроутуей ЕООД. Компанията беше ангажирана от Девин ЕАД за разработка на идеен проект, производство и доставка на нестандартно решение, за повдигане и сервизна поддръжка на компресорни компоненти с тегло до 2.5 тона и височина на повдигане до 4 метра.

Благодарение на богатата си експертиза и въпреки сериозните пространствени и технологични ограничения, екипа на Гроутутей ЕООД успя да разработи подходящо решение. Всички дейности по проектиране, производство, монтаж и узаконяване бяха извършени качествено и в договорените срокове. Отлично впечатление прави и готовността на компанията да реагира на допълнителни искания и промени по съоръжението, в процеса на изработка и монтаж.

Във връзла с гореказаното препоръчвам Гроутуей ЕООД, като надеждни пратньори и доказани специалисти в областта на проектиране и производство на оборудване с нестандартно приложение.

12.01.2022                                                                             Валентин Димов
Девин                                                                           Мениджър техническа поддръжка