Menu
bg en ro

Другите за нас

Marc

Много отговорни към задължения та си. Гроутуей ЕООД действа решително и надеждно. Отделят сериозно внимание на нуждите и целите на своите клиенти.

Мариус Вакарою
Създадената и внедрена Оргахим Производствена Система подобри значително ефективността на операциите на групата.
Дечко Карагьозов
Опита за обучение и развитие на хора, беше в основата на създаването на успешен мениджърски екип, който все още ръководи фабриката.
Флорин Столериу
Ценен набор от знания за управление на производство и проекти