темп

Етикети устойчиви на високи температури

Устойчивите на висока температура етикети предлагат решения за етикиране на специализирани производствени процеси, с температура до 500оС.