Menu
bg en ro

Нестандартно оборудване

Ние в Гроутуей вярваме, че развитието на новите технологии и изкуствения интелект вече променят начина, по който правим бизнес, работим и живеем. Считаме, че все по-пълната автоматизация, на всякъде където това е възможно е верния път за развитие на производствените компании в близко бъдеще.

С цел да подпомогне този процес, екипът на компанията създава, проектира и доставя нестандартни технологични решения за стандартни, ежедневни проблеми. Убедени сме че нестандартното оборудване, проектирано и изработено изцяло спрямо клиентските нужди, е икономически най-изгодният метод за автоматизация.

хартия

Автоматична линия за рязане на предваритено формована хартия

Линията дава възможност за нарязване по предварително зададени размер и ъгъл на формована хартия с плътност до 1,2 гр/см3.
Филтър

Система за филтриране и дозиране на високо-вискозни течности

Лесна за употреба мобилна система за филтриране на вискозни течности. Вложените компоненти на водещи производители на мембранни помпи гарантират дълъг живот и висока производителност на агрегата. Контрола на  помпата от изпускателния кран, дава възможност за прецизно дозиране на вискозни продукти
Опън тест

Устройство за тест на опън на кербовани кабелни обувки.

Икономически ефективно решение за тест на опън за кабели до 16мм2. Тестера отговаря на всички нужди на клиента и се доставя калиброван и готов за употреба.
Визуален контрол

Автоматична система за визуален контрол на качество.

Автоматичната система за визуален контрол на качеството дава възможност за сравняване на изходящите детайли с предварително зададен еталон. Негодната продукция се отделя за последваща обработка.