default

Камъни и Пясък ЕООД

С настоящето искам да изразя положителното си впечатление от съвместната работа с фирма Гроутуей ЕООД. Компанията беше ангажирана от Камъни и Пясък ЕООД за подмяна на мотор-редукторни групи и управлението им на плаващ грайферен багер "Пет Могили".

Екипа на Гроутуей ЕООД подходи много професионално, като демонстрира богата експертиза по отношение на механиката и управлението на подемните съоръжения.

Въпреки трудностите породени от теренам кратките срокове и оскъдната налична документация, фирмата успя да извърши договорения обем от работа качествено и в договорените срокове.

Високо ценим готовността на компанията да реагира на допълнителни искания и промени в процеса на работа, както и да осигури технически сервиз след това.

Препоръчвам Гроутуей ЕООД, като доверен партньор с висок професионализъм и доказана експертиза в областта на проектиране и преустройство на нестандартни повдигателни съоръжения.


17.10.2023                                                              Камъни и Пясък ЕООД
София                                                  инж. И. Байчев - Производствен Директор