default

Кемет Електроникс ЕАД

С настоящето искам да изразя отличните си впечатления от съвместната работа с фирма Гроутуей ЕООД. Компанията беше ангажирана от КЕМЕТ Електроникс ЕАД за проектиране, изработка и въвеждане в експлоатация на нестандартна, роботизирана машина за спояване и асемблиране на кондензатори.

Екипа показа отлични познания в областите на автоматично спояване, машинно зрение и роботика. Задълбочените им познания в областта на нестандартни задвижвания и управление на механични процеси направиха въьможна реализацията на работеща машина, доскоро оценявана като невъзможна за изпълнение.

Въпреки трудностите и птототипното изделия, фирмата успя да извърши договорения обем от работа качествено и в договорените срокове.

Високо ценим готовността на компанията да реагира на допълнителни искания и промени в процеса на работа, както и да осигури технически сервиз след това. Препоръчвам Гроутуей ЕООД, като доверен партньор с висок професионализъм и доказана експертиза в областта на проектиране и изработка на нестандартни индустриални съоръжения.


11.01.2023 г                                                          Кемет Електроникс ЕАД
Кюстендил                                                           Тихомир Скерлев - Оперативен Директор България