Мариус Вакарою

Мариус Вакарою

Групов Изпълнителен Директор Поликолор-Оргахим
Създадената и внедрена Оргахим Производствена Система подобри значително ефективността на операциите на групата.