Зачистване

Машина за зачистване на кондензатори

  • Подава кондензатори в зона за зачистване чрез автоматичен магазин.
  • Позиционира кондензатор за зачистване на външни и вътрешни повърхнини.
  • Завърта кондензатор на 90 градуса и подава към следваща машина в линията.