РСВ

Машина за спояване на обемни компоненти (PCB):

  • Ръчно поставяне на платка от оператор.
  • Позициониране на платките с механични направляващи.
  • Заключване на компонентите и завъртане за спояване.
  • Спояване на обемните компоненти с два поялника.
  • Видео контрол на изходящите продукти.