По-висока ефективност чрез внедряване на бизнес процесите в CRMа на Адвъртайз БГ.
Септ. 22, 2019

По-висока ефективност чрез внедряване на бизнес процесите в CRMа на Адвъртайз БГ.

Радваме се да споделим  за успешното завършване на задачата за дизайн и оптимизация на вътрешно-фирмените процеси в Адвъртайз БГ.
По време на проекта бяха проучени в детайли всички бизнес дейности на компанията.
Като първа стъпка създадохме работна карта на процесите, която стана основа за внедряването им във фирмената CRM система.
Екипът на Гроутуей оказа пълно съдействие с проучване, дизайн и внедряване на описаните процеси в системата.
В резултат на тези дейности ръководството на  компанията отчете значително повишаване ефективността на обслужването, както и повишаване на клиентската удовлетвореност.
Референция Управител Адвъртайз БГ
189.18 KB (pdf) Свали