Menu
bg en ro

Публикации

Мотокар

Предимства на мобилното претегляне, част първа: БЕЗОПАСНОСТ

Ноем. 12, 2019

Разбира се, когато става въпрос за оперативни дейности, безопасността винаги е на първо място. Нека разгледаме как мобилното измерване на тегло може да помогне за подобряване на сигурността, при извършване на ежедневните логистични дейности.

За целта, по-долу разглеждам две схеми, с теоретична организация на транспортните процеси.

А. С подова везна за контрол на тегло.

Имаме ясно изразени зони, в които пътищата на складовата техника се пресичат. Пресечните точки винаги създават сериозна опасност от сблъсък и инциденти. В допълнение, оперирането в подобни зони изисква повишено внимание, което води до стрес и преумора у водачите.

Б. С мобилно измерване на тегло.

 

При отпадането на подовата везна можем да организираме процеса така, че напълно да елиминираме точките на пресичане. Освен очевидното намаляване на риска от директен сблъсък, ще намалим напрежението и умората на нашите водачи. Това е допълнително, пасивно подобрение на безопасността, в следствие въвеждането на мобилно претегляне.

Надявам се че успях да онагледя предимствата на мобилното измерване на тегло от гледна точка безопасност. В следващата публикация ще разгледам подобряване производителността на логистичните процеси.