Menu
bg en ro

Индустриален мениджмънт

Гроутуей ЕООД е Българска компания специализирана в областта на индустриалния мениджмънт. Създадена през 2019г., фирмата прилага дългогодишния опит в управление и оптимизации на водещи български и чуждестранни индустриални предприятия на своят основател Владимир Георгиев.
БАЗОВИ ОПТИМИЗАЦИИ

БАЗОВИ
ОПТИМИЗАЦИИ

 • Одит на процесите. Изготвяне на доклад с възможности за подобрение.
 • Детайлен план за прилагане на предложените оптимизации.
 • Изпълнение на
  плана.
 • Обучение на
  персонала.
СТРАТЕГИЧЕСКИ ОПТИМИЗАЦИИ

СТРАТЕГИЧЕСКИ
ОПТИМИЗАЦИИ

 • Създаване на дългосрочна визия за оперативното развитие на компанията
 • Изготвяне на проект за реално изпълнение на визията.
 • Управление и изпълнение на
  проекта.
 • Развитие на служителите.
ДРУГИ

ДРУГИ

 • Дизайн на процесите в ERP системи.
 • Проектиране и структуриране на веригата за доставки.
 • Съдействие за намиране на решения за финансиране.
 • Намиране и обучение на нови служители.