Екип КПИ

Създаване на устойчив екип - най-новият ключов показател

Всички ние редовно следим икономическите статии и интервюта. Това което прави впечатление напоследък, е често срещана тема във всички тях – липсата на квалифицирани служители. Мога да потвърдя, че пазара на труда е наистина доста конкурентен. Дългосрочната прогнозата на Националния Статистически Институт не показва по-добра картина. В средносрочен план се очаква средно намаление на работната сила с 5% на всеки пет години. По този начин липсата на персонал ще се превърне в значително предизвикателство в много близко бъдеще.

С тази статия се опитвам да дам една различна гледна точка върху проблема, както и възможни мерки за намаляване на последствията от него.

Много компании отчитат като единствен проблем намирането на нови служители. Според мен много по-критична е загубата на вече обучен и опитен човек. Независимо от качеството на процесите или нивото на автоматизация, напускането  на опитен служител е стрес за всяка компания. Това не е добър знак и към другите членове на екипа. Така че считам стабилизирането на екипите като една от основните дейности срещу кадровите проблеми.

Най-често се сблъсквам с погрешното схващане, че заплатата определя всичко. Със сигурност тя е от първостепенно значение, но има и други „малки“ неща, които задържат хората в дадена компания. Какво ме кара да мисля така? Ако горното беше вярно, първата компания с 5% по-висока заплата щеше да разруши който и да е регионален пазар на труда. В реалния живот това не е съвсем така.

Нека се опитаме да открием кои са тези малки неща, които привързват хората към дадена компания.

- Комуникация със всички нива за актуалното състояние, целите и дългосрочните планове на компанията. Учудващо е колко положително е запознаването на целия екип с тези теми. Служителите се припознават в постигнатото до момента, като в същото време се появява желание да продължат пътя напред. Най-важното условие за успех е комуникацията да бъде подходяща за всяко отделно ниво.

- Свобода за вземане на решения и подкрепа за тяхното въвеждане в реалния живот. В дългосрочен план това прави много силна връзка поради усещането за контрол на процесите.

- Отворена и приятелска среда за споделяне и решаване на проблеми. Критично за успеха на тази мярка е участието на висшето ръководство в процеса. Това действие изгражда директна връзка между нивата. Значително намалява риска от загуба на хора поради усещането че „никой не се интересува и нищо не се случва“.

- Ясен план за средносрочно личностно развитие на всеки един служител. Подходът със сигурност е различен за различните нива, от обща кариерна матрица за оператори и ниските управленски нива до личните планове за развитие на мениджмънта. Това е една от най-добрите застраховки срещу загуба на човек поради 5% по-висока заплата.

- И не на последно място - условията на работа. Не мисля, че има нужда от уточнение. Това може да бъде основният показател за решение при равни други условия.

Както може би сте забелязали, предложените действия са съсредоточени основно върху промяна във фирмената култура. Бих искал да припомня  цитата на Питър Дракър:

„Културата изяжда стратегията за закуска“.

Изглежда напоследък сме твърде заети в търсенето на стратегически решения за проблема с работната ръка. Това което трябва да направим (според мен) е да създадем подходяща култура и среда, така че да привлечем и задържим нашите служители. Убеден съм, че бъдещите успешни компании ще бъдат тези, които успеят да  развият по най- добрият начин своите екипи.