Опън тест

Устройство за тест на опън на кербовани кабелни обувки.

Икономически ефективно решение за тест на опън за кабели до 16мм2. Тестера отговаря на всички нужди на клиента и се доставя калиброван и готов за употреба.