Ивест
Яну. 29, 2020

LEAN за инвеститори

Винаги съм се питал защо принципите на LEAN сe свързват само с оперативните процеси. „LEAN manufacturing  е една от може би най-известните фрази в индустриалния свят. Обаче никой (извън operations) не се опитва да използва предимствата на методологията.

И така, има ли приложение за различните фирмени дейности? Въз основа на моя опит бих казал „да“ и това може да донесе много ползи. Нека да разгледаме философията на Kai Zen „непрекъснати, малки положителни промени, които водят до значителни подобрения. Какъв ще бъде резултатът, ако го приложим например към инвестиционния план на една компания?

На езика на инвеститора това ще звучи по следният начин: пълен приоритет на малки, фокусирани инвестиции за подобряване на съществуващата система.

Ползите от такъв подход ще бъдат:

- Ръководството на компанията ще трябва да проучи в детайли цялата система от дейности.

- Ще подобри комуникацията между различните нива.

- Ще намали размера на инвестициите и съответно риска.

- Такъв подход работи пряко за подобряване на ефективността.

Ако разгледаме горепосоченото, изниква логичен въпрос - защо не се фокусираме единствено върху този метод? Както с всичко друго и тук имаме някои ограничения. Основното е скоростта. Методът и резултатите са устойчиви, но се нуждаят от време за сериозни промени. Някои ситуации изискват промени извън възможностите за насочени инвестиции.

Въпреки ограниченията, горещо препоръчвам да се уверите, че сте изчерпали всички възможности за фокусирана инвестиция, преди да вземете решение за реализация на изцяло нов проект.

В следващата статия ще се опитам да екстраполирам метода 5S върху административните  дейностите на една компания.