Нов проект за процесна оптимизация на водещ производител на бои
Апр. 15, 2019

Нов проект за процесна оптимизация на водещ производител на бои

Гроутуей ЕООД стартира проект за оптимизация на оперативните процеси и изграждането на дългосрочна визия за Азур СА Румъния.